Consultancy

 
Waarom

Consultancy in medische zorgen is soms hoogst noodzakelijk.

Zelf hebben wij dit ook moeten leren door gezondheidsproblemen.

Het gezegde dat men er alleen voor staat is waar.

En uit ervaring weten wij ook dat academische meningen niet vooruit helpen.

Wat geneest is de wijze toepassing ervan. Niet het starre groot gelijk.

Dat is onze grote beweegreden om het mogelijk te maken dat mensen ons kunnen consulteren.

Momenten

Er zijn meerdere momenten om beroep te doen op onze consultancy:

  • Na een behandeling bij uw tandarts wanneer u niet tevreden bent. Wij analyseren dan de ontstane situatie en geven u advies.
  • Indien u zou twijfelen aan de u voorgestelde behandeling.
  • Indien zou twijfelen aan de competentie van uw tandarts.
  • Begeleiding tijdens de behandeling.

Inhoud

 De inhoud van de consultancy wordt door u persoonlijk bepaald:

  • Advies voor of na de behandeling.
  • Contacten met de tandarts.
  • Verslagen voor externe maatschappijen.
  • Begeleiding tijdens de behandeling volgens keuze. 

Voor verdere details gelieve ons te contacteren via e-mail.