Onze praktijk en uw gezondheid

Van ziekenhuizen is geweten dat het ideale plaatsen zijn om ziek te worden: denk hierbij maar aan de beruchte ziekenhuisbacterie. Tandarts Luc Vanderborght ging verder dan wie ook om van zijn praktijk ook "een plaats waar het gezond vertoeven is" te maken. Laat u hier reeds verwennen door de nieuwe normen van een "gezonde" praktijk.


Health & Inrichting

Eén van de meest vergeten plaatsen waar ziekmakende kiemen zich gemakkelijk kunnen opstapelen is het tandartsmeubel. Tijdens de behandelingen ontstaat er immers een onzichtbare aërosol van kiemen rond het hoofd van elke patiënt.

tandartspraktijk tandarts praktijk

Deze kiemen kunnen niet alleen in de voegen van het werktablet van het tandartsmeubel terecht komen. Zij kunnen ook in de lades op de instrumenten terecht komen die later in de mond van andere patiënten worden gebruikt.

Om dit te verhinderen is het tandartsmeubel van tandarts zo uitgekozen dat:
- het niet alleen een naadloos werktablet, maar tevens een naadloos ingewerkte lavabo heeft.
- de kasten en schuiven van het meubel 100% hermetisch afgesloten kunnen worden.

tandartspraktijk tandarts praktijktandartspraktijk tandarts praktijk

Daarenboven is de unit van de tandarts zo uitgekozen dat:
- deze ronde en gladde oppervlakten heeft die een perfecte desinfectie mogelijk maken.
- de voetbediening met geen enkele kabel meer verbonden is aan de unit.

tandartspraktijk tandarts praktijk


Health & Gezonde Lucht

Zuivere lucht is een schaars goed geworden. Er wordt stillaan een verband gelegd tussen gezondheidsproblemen en de kwaliteit van de lucht die we inademen. Allergische aandoeningen en astma komen steeds meer voor.

Woningen en gebouwen zijn steeds beter geïsoleerd. Dat betekent ook minder uitwisseling tussen de buitenlucht en de binnenlucht. Daardoor is de lucht die we binnen inademen vaak sterker vervuid dan de buitenlucht.

Tandartspraktijken zijn daarenboven extra gevoelig aan een sterk vervuilde binnenlucht. Niet alleen door de ontstane aërosol tijdens de behandelingen (zie hierboven). Maar ook door de noodzakelijke airconditioning die de ziekmakende kiemen steeds weer in de praktijk verspreiden.

tandartspraktijk tandarts praktijktandartspraktijk tandarts praktijktandarts praktijk tandarts praktijk

Daarom is de praktijk van tandarts Luc Vanderborght speciaal voorzien van:
- kleproosters boven de ramen die een continue uitwisseling tussen de binnen- en buitenlucht mogelijk maken.
- een speciaal uitgekozen airconditioning met een luchtzuiveringsfilter en fotokatalytische geurfilter die microscopische deeltjes absorberen, geuren afbreken, en bacteriën en virussen reeds uitschakelen.
- een speciaal uitgekozen extra luchtreiniger die 99,6% van de allergenen verwijdert, 99,99% van de virussen en bacteriën verwijdert, en 95% van de onaangenamen geuren afbreekt en verwijdert.

tandartspraktijk tandarts praktijktandartspraktijk tandarts praktijktandartspraktijk tandarts praktijk


Health & Steriliteit

Een nieuwe generatie sterilisatie maakt haar intrede.

Voor het comfort en de veiligheid van heeft de tandarts gekozen voor deze nieuwe generatie sterilisatie die een "sterilisatie op medisch niveau" garandeert.

tandartspraktijk tandarts praktijktandartspraktijk tandarts praktijk

Deze nieuwste generatie sterilisatie is dan ook ontworpen, gecertifieerd en gevalideerd volgens de strengste richtlijnen en normen.