Een Implantaat: informatie

 

implantaat implantaat

Een implantaat? Steeds een oplossing!


Heeft u één of meerdere tanden verloren?  Bent u geplaagd door niet meer te redden tanden omwille van tandbederf, afgebroken vullingen, losse tanden of parodontitis?  Of heeft u een loszittend kunstgebit dat uw comfort beperkt?

Dan is een behandeling met een implantaat of meerdere implantaten zeker een juiste keuze voor u!

Met een implantaat kan u uw verloren tanden vervangen door vaste tanden. Of een klikgebit op implantaten laten maken ter vervanging van uw loszittend kunstgebit.  Zelfs vaste tanden op implantaten zijn mogelijk wanneer u al uw eigen tanden mist.  De mogelijke behandelingen met implantaten zijn dan ook bijna onbeperkt.

Een uitgebreide informatie over implantaten kan u verder op deze pagina lezen. 

 

Is een implantaat bij mij mogelijk?

In het algemeen is een implantaat bij iedereen mogelijk.  Het is belangrijkste is dat uw gezondheid goed is.

Er zijn enkele ziekten en gewoonten die het succes van implantaten kunnen compromitteren. Zo zullen bijvoorbeeld tijdens een onstabiele diabetes, kanker, bestraling en roken er kunnen voor zorgen dat een implantaat niet geïndiceerd is.

Waar en hoe een implantaat geplaatst wordt hangt af van het vooronderzoek dat vooraf zal worden uitgevoerd.  Tijdens dit vooronderzoek zal de situatie in de mond worden nagekeken en worden er ook kleine en grote Rx foto's van u gemaakt.

Een ander heel belangrijk deel van dit vooronderzoek voor een implantaat is het nemen van een mondscan.  Met deze mondscan kan er in 3D bekeken worden wat de hoogte en breedte van uw kaakbot is. Voor een mondscan hoeft u niet naar het ziekenhuis.  Wij hebben een mondscanner staan in de praktijk.  

Onze gespecialiseerde kennis.

Tandarts Luc Vanderborght heeft in het verleden heel veel buitenlandse congressen en nascholingen bijgewoond.  Ook vandaag versterkt hij nog steeds zijn gespecialiseerde kennis door buitenlandse congressen en nacholingen bij te wonen.  U kan de lijst van de buitenlandse congressen nascholingen terugvinden op de webpagina 'Buitenlandse Nascholingen'.

Tandarts Luc Vanderborght is daarenboven Graduate, Geaccrediteerd Member en Fellow van meerdere internationale opleidingscentra en verenigingen. Een Geaccrediteerd tandarts is een bewezen specialist in tandheelkundige implantaat behandelingen. Meer informatie hierover kan u terugvinden op de webpagina 'Internationale Erkeningen'.

  implantaat     implantaat  implantaat

 

Een overeenkomst die wij met u zouden willen maken.

Hier is samengevat wat wij denken dat we aan elkaar verschuldigd zijn.

 • Wij moeten beleefd en respectvol met u omgaan.
 • Wij moeten luisteren wanneer u praat.
 • Wij moeten ons verontschuldigen indien er iets niet verloopt zoals u dat graag gehad had. Wij moeten u hiervoor oplossingen aanreiken.
 • Wij moeten er op toezien dat u niet onnodig lang moet wachten. Iedereen haat tijdverlies.
 • U moet beleefd en respectvol met ons omgaan.
 • U moet ons zeggen wanneer u vindt dat er iets is dat u ontevreden maakt. Zo kunnen wij dat verhelpen.
 • U moet postief meewerken aan de behandelingen en onze adviezen opvolgen.
 • U moet uw gereserveerde bezoeken nakomen. In onze erelonen zijn afspraken die niet nagekomen worden immers niet inbegrepen. Daarom vragen wij, dat indien u verhinderd bent, u ons dit zo snel mogelijk laat weten.
 • U moet uw rekeningen betalen.
 • Wanneer u vindt dat u bij ons aangenaam en respectvol bent ontvangen, en goed bent behandeld, dan zouden wij graag hebben dat u positief over ons praat wanneer u daar de gelegenheid toe krijgt.

Waar kan ik terecht voor een evaluatie en alle informatie?

Om uw mondsituatie te evalueren en u te kunnen informeren, nodigen wij u uit om een afspraak te reserveren voor een informatief kennismakend onderzoek.  Dit eerste bezoek duurt drie kwartier en heeft een vaste kostprijs van 210 euro.  Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de kostprijs van een latere behandeling.

De tandarts zal u tijdens dit bezoek persoonlijk onderzoeken en inlichten over de mogelijke behandelingen bij u.  En natuurlijk wordt u tijdens dit eerste bezoek ook ingelicht over de mogelijk kostprijs hiervan.

Wegens onze onregelmatige praktijkuren vragen wij om ons voor een afspraak enkel te contacteren via info@tandartsopwijk.be . Eens wij uw e-mail ontvangen hebben zullen wij u zeker spoedig antwoorden. Eens in behandeling ontvangt u ons GSM nummer en zijn wij voor u altijd bereikbaar.

Wij wensen u ondertussen nog een aangenaam verder verblijf toe op onze website en kijken er reeds naar uit om u in onze praktijk te ontmoeten.

 

Veel gestelde vragen over implantaten:

Wat zijn tandimplantaten?

Tandimplanten zijn gewoon een andere benoeming voor implantaten.  Beiden worden door elkaar gebruikt.  Wanneer er wordt gesproken over implantaten of tandimplantaten wordt er steeds verwezen naar implantaten (of tandimplantaten) in de mond.

Voor welke oplossingen is een implantaat een geschikte oplossing?

Implantaten kunnen voor veel voorkomende problemen een oplossing vormen:

 1. Bij het loskomen van bestaande tanden.
 2. Bij erg gevorderde parodontitis.
 3. Bij losse tanden.
 4. Bij niet meer te redden tanden door tandbederf of loskomende tandvullingen.
 5. Bij de vervanging van tanden indien er slechts nog heel weinig eigen tanden overblijven
 6. Bij een loszittend kunstgebit.
 7. .....

Moet ik eerste mijn tand laten trekken vooraleer implantaat te plaatsen?

U hoeft niet noodzakelijk vooraf uw tanden te laten trekken.  Wij kunnen uw  tanden ook onmiddellijk vervangen door implantaten.

Dit is ook mogelijk bij tanden met parodontitis, tanden met loskomende tandvullingen of niet meer te redden tanden met tandbederf.

Adviesgesprek voor een implantaat.

Hoe bereid ik me voor op het adviesgesprek voor een implantaat?

Wanneer u al voor het adviesgesprek onze website goed leest, dan kunt u de specifieke toelichtingen die voor uw situatie van belang zijn, zeker beter volgen. U kunt het gesprek in ieder geval gebruiken om antwoord te krijgen op al uw vragen. Misschien wilt u van tevoren al een lijstje met vragen maken, zodat u niets vergeet. Denk eraan dat mogelijke algemene aandoeningen of medicijnen die regelmatig moeten worden ingenomen, eveneens belangrijke onderwerpen voor uw adviesgesprek kunnen zijn.

Allergie voor een implantaat.

Bestaat de mogelijkheid dat men allergisch is voor een implantaat?

Implantaten bestaan al meer dan veertig jaar. In die lange tijd is nog nooit iets bekend geworden dat titanium implantaten niet worden verdragen. Het materiaal heeft geen allergene bestanddelen en gedraagt zich volledig neutraal in het lichaam.

Behandelingsduur voor implantaten.

Hoeveel afspraken met de arts zijn er nodig voor implantaten?

Dit is afhankelijk van de aard en de omvang van uw behandelingsconcept. Voor het adviesgesprek volstaat doorgaans één afspraak, waarin ook uw vragen worden beantwoord. Bij uw volgende afspraak vinden de vooronderzoeken en de planning plaats. In de regel kunnen uw implantaten dan korte tijd later in één behandeling in het kaakbot worden gezet. Daarvoor wordt op de betreffende plaatsen meestal een kleine incisie in het tandvlees gemaakt, die boven het implantaat weer wordt dichtgenaaid. . Na ongeveer tien dagen worden de hechtingen verwijderd. Nu kunt u zonder stress en meestal zonder verdere afspraken met de arts de regeneratie van het bot, de zogenaamde “ingroeifase”, afwachten.

Wanneer en hoe komen de tanden op het implantaat?

Bij een normaal verloop van het genezingsproces zijn de implantaten in de bovenkaak na ongeveer zes en in de onderkaak na ongeveer drie maanden stevig met het bot vergroeid en tot een natuurlijk bestanddeel van uw kaak geworden. Uw nieuwe kronen kunnen daar nu stabiel op worden bevestigd. Daarvoor worden de “kopjes” van de implantaten weer blootgelegd en wordt hier tijdelijk een klein kapje opgeschroefd, om ervoor te zorgen dat het tandvlees zich goed kan vormen. Van deze situatie wordt een afdruk gemaakt. Deze afdruk dient voor de tandtechnicus als basis voor het maken van de prothese. Na het nauwkeurig afstemmen van de kleur en het passen van de prothese wordt deze goed op de implantaten bevestigd.

Heb ik tijdens de ingroeifase van de implantaten geen tanden?

Ja en Neen. Indien u van tevoren een uitneembare prothese had of eerst een tijdelijke prothese laat maken, dan bestaat meestal de mogelijkheid dat u die na een kleine aanpassing kunt blijven dragen. Onder bepaalde voorwaarden kan deze zelfs direct op de implantaten worden bevestigd. Voor deze zogenaamde duurzame tijdelijke voorzieningen bestaan er zeer hoogwaardige oplossingen, die nauwelijks te onderscheiden zijn van uw definitieve kronen en uw natuurlijke tanden.

En natuurlijk zijn er de All-on-4 en de Zygoma implantaten waar u - met absolute zekerheid -  ONMIDDELLIJK VASTE TANDEN op de pas geplaatste implantaten kan hebben.  Ook wanneer het concept van 'Vaste tanden in één dag' mogelijk is kan u ONMIDDELLIJK VASTE TANDEN op de pas geplaatste implantaten hebben.

Behandelingsverloop voor implantaten.

Hoe ziet het totale verloop voor het plaatsen van ' gewone' implantaten eruit?

Advisering, vooronderzoek en planning
Na een uitvoerig adviesgesprek krijgt u het voor uw persoonlijke situatie vereiste behandelingsverloop te horen. Vervolgens ontvangt u een genezings- en kostenoverzicht, waarin u de precieze kosten voor uw individuele implantaatbehandeling kunt vinden.
Zodra duidelijk is hoe de kosten worden afgehandeld, en het besluit is genomen of er voor één of meerdere implantaten wordt gekozen, worden eventueel noodzakelijke voorbehandelingen van uw natuurlijke tanden of van uw tandvlees met u doorgesproken. Over het algemeen worden implantologische oplossingen altijd onder het oogpunt van sanering van het complete gebit uitgevoerd. Voor een implantatie zijn een uitvoerige diagnose en behandelingsplanning noodzakelijk. Het onderzoek omvat een beoordeling van de complete mondholte, het slijmvlies, de tanden en het kaakbot. Om risico’s te vermijden wordt in de ‘anamnese’ (gezondheidsvragenlijst) ook uw algemene medische situatie vastgelegd.
Vervolgens wordt de implantatie nauwkeurig gepland aan de hand van röntgenfoto’s en gipsmodellen van uw kaak. Om het bot en de toestand van andere belangrijke structuren nauwkeurig te kunnen beoordelen, is er steeds een mondscan nodig (lees hier meer ovder verder op onze website). Na deze voorbereidingen kunt u al bij de volgende afspraak uw implantaten krijgen. Om ervoor te zorgen dat u zich tijdens het plaatsen van de implantaten prettig voelt, kunt u het best gemakkelijke kleding dragen.

Inzetten van de implantaten
De ingreep duurt per implantaat in de regel niet langer dan 30 minuten. Bij de implantatie wordt zo doeltreffend en zeker gewerkt dat alle benodigde implantaten ambulant en meestal in één enkele behandeling kunnen worden ingezet. Op nauwkeurig van tevoren vastgestelde plaatsen wordt het tandvlees geopend. Vervolgens wordt met behulp van een boortje een klein, precies passend implantaatbed in het bot gemaakt, waar de schroefjes in worden gezet.
De implantaten moeten nu in de regel eerst zonder belasting een paar weken of maanden ingroeien in het bot. Daarom wordt het tandvlees boven het implantaat weer dichtgenaaid en wordt er een tijdelijke voorziening geplaatst. Even later kunt u de behandelkamer alweer lachend verlaten.  Totdat de verdoving is uitgewerkt, mag u wel niets eten of drinken.

Genezing van de wond
Het tandvlees geneest normaal gesproken erg snel en vrijwel zonder klachten. Zo’n tien dagen later kunnen de hechtingen worden verwijderd.

Ingroei in het bot
In de ingroeifase komen botcellen dicht tegen de implantaten aan te liggen en gaan deze langzaam maar zeker omsluiten. Zo worden de implantaten een vast bestanddeel van uw kaak. Dit pijnloze proces duurt in de bovenkaak vier tot zes maanden. In de onderkaak is het bot iets harder, zodat implantaten hier vooraf al steviger in vast zitten (primaire stabiliteit) en men hier kan uitgaan van twee tot vier maanden.

Tot het zover is, krijgt u een tijdelijke voorziening of kunt u na een aanpassing uw oude prothese weer dragen. Als u een beetje voorzichtig bent, kunt u daarmee meteen weer normaal eten. Bovendien kunnen ook tijdelijke voorzieningen tegenwoordig op een dusdanig hoogwaardige wijze worden gemaakt dat ze in deze overgangstijd nauwelijks van natuurlijke tanden te onderscheiden zijn.

Blootlegging van het implantaat
Wanneer het ingroeien is voltooid, wordt het tandvlees precies boven de implantaten weer geopend en er worden zogenaamde tandvleesvormers ingezet. Deze vormen het tandvlees voor de latere tandopbouw, zodat het tandvlees net zo dicht tegen uw nieuwe kronen kan komen te liggen als tegen de natuurlijke tanden. Bij prothesen wordt het tandvlees gevormd voor de bevestigingselementen van de prothese. Vervolgens wordt er een afdruk van uw kaak gemaakt, die als basis dient voor het maken van de kronen, de brug of de prothese met bevestigingselementen. Daarna wordt uw provisorische voorziening weer teruggezet. U verlaat de behandelkamer immers nooit zonder tanden.

Inzetten van de kronen, de brug of de prothese
Na ongeveer 14 dagen kunnen de tandvleesvormers worden verwijderd en de definitieve kronen, uw brug of prothese worden ingezet. De kronen of de brug worden onzichtbaar vastgeschroefd op de implantaten, zodat niemand een verschil ziet ten opzichte van uw natuurlijke tanden. Bij implantaatgedragen prothesen worden de bevestigingselementen op de implantaten gemonteerd en de tegenstukken in de prothese geïntegreerd. Bij het inzetten grijpen deze twee elementen in elkaar en daarmee zit uw prothese perfect. Voortaan heeft u volledige zekerheid en een natuurlijk gevoel in uw mond.

Uitzondering: directe belasting
Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer er bij u sprake is van een optimale botsituatie, kan het implantaat eventueel ook direct worden belast. Dat betekent dat er een hoogwaardige provisorische voorziening direct op het vers ingezette implantaat wordt bevestigd. U krijgt uw implantaat en heeft nog dezelfde dag weer een vastzittende, natuurlijk ogende tand.

Andere voorbeelden van directe belasting zijn ondermeer de All-on-4 techniek en de Zygoma implantaten.

Eten met implantaten.

Kan ik met een implantaatgedragen prothese normaal bijten en eten?

Ongeacht of u een implantaatgedragen kroon, brug of prothese heeft: u kunt ermee eten, bijten, praten en lachen net als vroeger met uw echte tanden. De prothese is zo stevig op de implantaten bevestigd dat u zich helemaal zeker kunt voelen.

Houdbaarheid van een implantaat.

Hoe lang houdt een implantaat?

Na de ingroeifase is een deskundig ingebracht kwaliteitsimplantaat tegen een aantal invloeden beter bestand dan de natuurlijke tandwortel. Een prothetisch optimaal belast titanium-implantaat breekt niet. En er kan geen cariës bij ontstaan. Met een consequente mondhygiëne houdt u ook uw tandvlees en het implantaatbed gezond. Zodoende kunnen implantaten een leven lang meegaan.

In welk materiaal is een implantaat vervaardigd?

Uit welk materiaal bestaant een implantaat?

Implantaten bestaan uit zuiver titanium van medische kwaliteit. Het materiaal heeft zodanig zijn waarde bewezen dat inmiddels 99 % van alle tandimplantaatsystemen van dit materiaal wordt vervaardigd. Het is zeer stabiel en wordt optimaal door het lichaam opgenomen. Bovendien groeit titanium stevig vast aan het botweefsel. Deze positieve eigenschappen zijn niet alleen in de tandheelkundige implantologie bekend, maar ook al jaren op veel andere medische terreinen, bijvoorbeeld bij gewrichtsprotheses. Ook de zilvergrijze kleur van het titanium is geen nadeel, aangezien implantaten - net als natuurlijke tandwortels - helemaal in het kaakbot komen te zitten en onzichtbaar zijn.
Sinds een aantal jaren zijn er ook witte implantaten van keramiek. De eerste generaties van aluminiumoxidekeramiek waren echter niet sterk genoeg om met titanium te kunnen concurreren. De huidige keramische implantaten bestaan uit zeer stabiel zirkoonoxidekeramiek en bevinden zich momenteel in een testfase. Voorlopig wordt echter de voorkeur gegeven aan titanium als implantaatmateriaal.

Leeftijdslimieten voor een implantaat.

Is er een minimumleeftijd voor een implantaat?

Op het moment van de implantatie moet de botgroei voltooid zijn. Op een leeftijd van gemiddeld 18 jaar kan daarvan worden uitgegaan. Meisjes zijn meestal iets eerder uitgegroeid, jongens vaak iets later. Bij twijfel kan dit eenvoudig worden vastgesteld aan de hand van een röntgenopname van de handwortel.

Zijn er op gevorderde leeftijd bezwaren tegen een implantatie?

Het is in principe nooit te laat om met behulp van implantaten meer levenskwaliteit te krijgen. Aan de behandeling zijn zo weinig risico’s verbonden dat implantaten ook op een leeftijd van 70, 80 of zelfs 90 jaar nog kunnen worden ingezet. Een leeftijdsgrens naar boven toe is er dus niet. Zolang u ook een andere routinebehandeling bij de tandarts zou laten uitvoeren en u verder gezond bent, kunt u ook kiezen voor implantaten.

Pacemaker en een implantaat.

Hebben implantaten invloed op mijn pacemaker?

Nee. Implantaten hebben geen elektromagnetische werking. Daarom vormen ze geen gevaar voor de werking van uw pacemaker.

Pijn en een implantaat.

Heb ik na de ingreep pijn?

Het tandvlees is de eerste dagen na de ingreep waarschijnlijk nog gevoelig, maar het bloedt niet meer. Mogelijk kan uw wang tijdelijk opzwellen en onprettig aanvoelen. De meeste patiënten hebben de volgende dag echter niet eens een pijnstiller meer nodig en kunnen weer gewoon hun dagelijkse bezigheden hervatten.

’s Nachts en een klikgebit op implantaten.

Moet ik een implantaatgedragen prothese ’s nachts uit de mond nemen?

Een gewone prothese moet ’s nachts uit de mond worden genomen, omdat deze in uw slaap los kan gaan en mogelijk de keelholte resp. de luchtwegen kan blokkeren. Een implantaatgedragen prothese zit normaal gesproken zo vast dat zij ’s nachts zonder risico’s kan worden gedragen. Als u dat wilt, kunt u uw prothese vierentwintig uur per dag dragen.

Zijn implantaten een vreemd voorwerp

Voelen implantaatgedragen tanden aan als mijn eigen tanden, of heb ik het gevoel dat ik een vreemd voorwerp in mijn mond heb?

Implantaatgedragen tanden geven u tijdens het praten, eten en lachen een natuurlijk gevoel in de mond. U voelt geen verschil.

Enkele RX foto's en gewone foto's van behandelingen met een implantaat of meerdere implantaten:

implantaat   implantaat
implantaat   implantaat
Een kroon op een implantaat.

implantaat 
All-on-4 implantaten voor ONMIDDELLIJKE VASTE TANDEN in de bovenkaak.
implantaat 
All-on-4 implantaten voor ONMIDDELLIJKE VASTE TANDEN in de onderkaak.
implantaat 
Zygoma implantaten voor ONMIDDELLIJKE VASTE TANDEN in de bovenkaak.
implantaat  
Vaste tanden in de onderkaak op 4 implantaten.
  
implantaat implantaat
Een voorbeeld van echte implantaten die in het kaakbot en onder het tandvlees geplaatst zijn.
implantaat implantaat 
Een voorbeeld van vier implantaten voor een klikgebit(rechts binnenzijde van het klikgebit met de vier klikkers.
implantaat implantaat
Voorbeeld van een voor en na een vaste porselein kroon op een enkel implantaat.
implantaat implantaat
Voor en na van een behandeling met vaste porselein kronen op implantaten.


Simplant chirurgische mal

Bij het plannen en plaatsen van implantaten wordt er door ons bijna altijd gebruik gemaakt van SIMPLANT.

SIMPLANT bestaat uit twee delen:

 • De software waar de implantaten eerst digitaal worden geplaatst en zo verschijnen op het computerscherm.
 • Een chirurgische mal die via 3D printing is vervaardigd en wordt gebruikt bij het plaatsen van de implantaten in de mond.

implantaat

Het digitaal inplannen van de implantaten.

Met behulp van een scan met de mondscanner en de speciale software worden de implantaten eerst digitaal geplaatst. Dit heeft een paar grote voordelen:

 • Vooreerst kunnen de implantaten zo ingepland worden dat er geen grote of kleine zenuwen worden geraakt.  Een zenuw raken kan grote problemen veroorzaken.  Een levenslange blijvende pijn of zelfs een verlamming van een deel van het aangezicht.  In België zijn er heel wat patiënten die behandeld werden ZONDER SIMPLANT en die achteraf deze problemen hebben.
 • De implantaten kunnen geplaatst worden in die regio's waar er het meest kaakbot aanwezig is.  Hoe meer kaakbot, hoe breder en langer de implantaten kunnen zijn.  Bredere en langere implantaten vormen een betere basis voor de latere kronen, bruggen of klikgebitten op de implantaten.
 • De implantaten kunnen ook geplaatst worden zodat zij ideaal staan voor de kronen, brugwerken of klikgebitten die later op de geplaatste implantaten worden gemaakt.

implantaat


Het plaatsen van de implantaten met Simplant.

Nadat de implantaten eerst digitaal werden ingepland is het nu tijd om de echte implantaten in de mond te plaatsen. Om de implantaten perfect te kunnen plaatsen zoals met de digitale plaatsing, wordt er daartoe via 3D printing een chirurgische mal (Simplant) gemaakt.

Met behulp van deze chirurgische mal - de Simplant mal - kunnen de echte implantaten perfect in de mond worden geplaatst.  Zo zullen ook de kronen op de implantaten perfect belast worden of zal het klikgebit ideaal vast klikken.

implantaat